Pravidelne

vkladom/prevodom na číslo účtu: IBAN SK94 7500 0000 0040 13212916 vedený v ČSOB.

Jednorazovo

Za každý Váš jednorazový dar aj pravidelnú podporu ďakujeme. Veríme, že je prejavom Vašej dôvery.
Preto ho použijeme zodpovedne a transparentne – tak, ako to robíme aj doteraz.