OZ Samaria rozbehla po Bratislave svoj projekt zberu PET vrchnáčikov aj v Hlohovci.

Projekt predstavuje jedinečné prepojenie sociálnych a ekologických aktivít. Vrchnáčiky z PET fliaš, ktoré sú vhodné na recykláciu, sa budú systematicky zbierať na označených zberných miestach. Výnos z vyzbieraných PET vrchnáčikov sa použije na rozširovanie logistického systému hmotnej pomoci sieťou dobrovoľníkov OZ Samaria v dlhodobom projekte Pomoci ľuďom v hmotnej núdzi.

Cieľom projektu je:

-prepojenie sociálnych a ekologických aktivít

-zníženie ekologického zaťaženia našej planéty ku ktorému prispievajú aj milióny vrchnáčikov, ktoré každodenne vyprodukujeme

-vyzbierané vrchnáčiky z PET fliaš OZ Samaria odpredá recyklačným firmám, ktoré zabezpečia ich správnu recykláciu

-získané financie sa využijú na rozširovanie siete dobrovoľníkov OZ Samaria a pre vyhľadávanie a distribúciu materiálnej pomoci od darcov k ľudom v núdzi.

Ako projekt „Vrchnáčiky“ prebieha?

Zberné nádoby označené logom OZ Samaria a QR kódom sa umiestňujú  na viditeľnom a ľahko dostupnom mieste v jednotlivých predajniach vybraného partnerského reťazca zameraného na predaj každodenného potravinového tovaru v mestskej časti Petržalka a organizácie , ktoré sú  a sa budú zapájať do projektu priebežne. Naplnené nádoby s PET vrchnáčikmi, budú preberať na to určení dobrovoľníci OZ Samaria v dohodnutom termíne.

Konkrétne zberné miesta budeme na našej webstránke aktualizovať priebežne.

HLOHOVEC

Lekáreň U SV. PANNY MÁRIE – Mgr. Alena Hromadová,

Lekáreň Actis na Námestí sv. Michala 16 Hlohovec,

Cestovná agentúra JANA – Jana Miklovičová,

COOP Jednota Supermarket Hlohovec (Železničná),

Cirkevná materská škola Panny Márie Pomocnice v Hlohovci,

TETA Drogerie Hlohovec (Námestie sv. Michala),

Billa Hlohovec,

Materská škola na Hollého 3 v Hlohovci,

Základná škola Dvorníky,

Základná škola Horné Otrokovce,

Základná škola na ul M. R. Štefánika 30 Hlohovec,

Mestský úrad v Hlohovci,

zamestnanci SENECA Pharmaceuticals a. s. Hlohovec,

zamestnanci Plastic Omnium Hlohovec.

Dobrovoľníci Miško, Janka, Emilko a Boženka.