Keď som bola úplne na dne, Pán Boh mi posielal do cesty ľudí, cez ktorých sa mi dával lepšie spoznávať. Keď Pán uzdravoval moje srdce a moju dušu, zatúžila som dávať túto možnosť aj druhým, tým,ktorí to potrebujú. Pomáhať, kde je to potrebné, povzbudiť človeka úsmevom, dobrým slovom, hovoriť mu o božej láske k nemu, ale podať mu aj kúsok chlebíka, jabĺčko, alebo aj iné potraviny, snažiť sa vylepšovať tento svet aspoň drobnými službami druhým, to všetko ma napĺňa pocitom, že nežijem nadarmo.V dobrovoľníckom centre Samaria v Hlohovci ponúkam aj služby rozvedeným modlitbou, zdieľaním aj o tom, čo pre mňa urobil Pán.

Categories: My dobrovoľníci