Naše činnosti

Pomáhame tam, kde je to potrebné: adresne a konkrétne. Ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Ak aj Vy poznáte vo svojom okolí niekoho, kto potrebuje pomoc, kontaktujte nás.

MATERIÁLNA POMOC

Konkrétne potreby pre konkrétnych ľudí. Napríklad: práčka, dvojplatnička, rýchlovarná kanvica pre mamičku samoživiteľku s dvomi deťmi, ...drogéria pre pána na dialýze, ...písací stôl pre študenta, ...matrac pre imobilného dôchodcu, Aktuálne výzvy nájdete v časti "Aktuálne hľadáme" alebo sledujte náš facebook a nástenky.

POTRAVINOVÁ POMOC

V spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska a na základe povolenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR prevádzkujeme Výdajňu potravinovej pomoci. Raz týždenne naši dobrovoľníci vozia potraviny z predajní obchodných reťazcov do nášho skladu. Tam potraviny prerozdelia do balíkov a pripravia na vyzdvihnutie konkrétnym príjemcom (na základe predchádzajúcej dohody). V rámci poskytovania potravinovej pomoci núdznym spolupracujeme s týmito obchodnými reťazcami: Tesco, Kaufland, Moj Kraj Ružinov, Billa, Terno. Yeme.

Харчова допомога, Potravinová pomoc

Кількість пакетів обмежена, тому кожен претендент на продовольчу допомогу повинен заздалегідь зв’язатися з OZ Samaria (електронна пошта: samaria.bratislava@gmail.com для Братислави, samaria.centrum@gmail.com для Glohovec). Зареєстрований таким чином заявник/одержувач продовольчої допомоги може бути включений до списку отримувачів продовольчої допомоги.

ZBER VRCHNÁKOV

Pokračujeme v zbere plastových vrchnáčikov z PET fliaš a plechoviek. Ešte stále je v obehu veľa plastových fliaš, a teda aj vrchnákov, ktoré nespadajú do novozavedeného zálohovacieho systému plastových fliaš a plechoviek. Chceme tým prispieť k ochrane životného prostredia a súčasne zvýšiť podiel recyklácie surovín. Predpokladané ukončenie projektu je v r. 2024.

Šitie upcyklovaných vecičiek

Z nadbytočných textílií, ktoré máme od darcov materiálnej pomoci, vymýšľame a šijeme rôzne upcyklované výrobky. Napr. vrecúška na potraviny, tašky, batohy, záložky do kníh, koberčeky, vianočné a veľkonočné ozdoby a pod.. Výrobky prezentujeme na charitatívnych bazároch alebo ich darujeme našim spolupracovníkom ako vďaku za ich prácu. Kúpou našich výrobkov prispievate na prevádzku našej organizácie a pomáhate tým, ktorí to najviac potrebujú.

Komunitné centrum v Hlohovci

V Hlohovci poskytujeme sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie. Vykonávame opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Zabezpečujeme sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia, preventívne aktivity, záujmové činnosti.

Chceš sa k nám pridať? :)

Darujte

na č. účtu: IBAN SK94 7500 0000 0040 1321 2916, vedeného v ČSOBSK Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať
Podporím jedno dieťa formou príspevku na kurz

Podporím jedno dieťa formou príspevku na kurz

Napr. 5€ mesačne

Darujte hodnotu jedného obeda! Nastavte si vo svojom online bankingu pravidelný "trvalý príkaz" alebo nám posielajte mesačne napr. sumu 5€.

Prispejem na prevádzku výdaja potravinovej pomoci

Prispejem na prevádzku výdaja potravinovej pomoci

napr. 10 € jednorázovo

Darujte hodnotu jedného lístka do kina! Alebo si vyberte inú sumu podľa vlastného uváženia.

2% z dane

2% z dane

z vášho ročného zúčtovania, daňového priznania

Každý rok máte možnosť podporiť organizáciu, ktorej darujete 2% z vašich daní. Prosíme, myslite na nás. Tlačivo nájdete v sekcii Pridaj sa k nám.

Blog

Pridajte sa do klubu upcyklátorov!

OZ SAMARIA vás prizýva k realizácii projektu Poklady z odpadu! Projekt prepája ekológiu s tvorivosťou. OZ SAMARIA prevádzkuje v Hlohovci a Bratislave sklady hmotnej pomoci. Darovaný starší nábytok, potreby a spotrebiče sú odovzdávané ľuďom v Read more…

Kuchyňa bez hraníc – Boršč

V Komunitnom centre v Hlohovci vytvárame bezpečné prostredie, v ktorom sa majú naši klienti možnosť, prostredníctvom rôznych aktivít, naučiť vzájomnej spolupráci a tolerancii. Jednou z aktivít je aj Kuchyňa bez hraníc, v rámci ktorej si naši Read more…

Materiálna pomoc

Materiálna pomoc je jednou zo základných činností, ktoré OZ Samaria realizuje. Na to, aby pomoc fungovala efektívne, vytvorili sme v Samarii tzv. Logistický systém pomoci. Logistický systém materiálnej pomoci je organizovaný formou siete dobrovoľníkov a dvoch Read more…