Pre deti pani Renaty sa nám podarilo, sprostredkovať pomoc a nájsť darcu posilňovacieho zariadenia.

Posilňovací stroj

Pani Renáta sa stará o nevládnu matku, má dve dcery, Natáliu (1.ročník na strednej skole) a Petru (9.ročnik ZŠ), sú v hmotnej núdzi. Obe deti majú zdravotné problémy (kĺby, chrbtica, nábeh na epilepsiu…).

Ďakujeme darcom!

Categories: Pomohli sme