Spoločnosť Henkel Slovensko schválením projektu „Tvorivé ekodielne“  poskytla našej organizácii finančný príspevok na zapojenie aktívnych seniorov mesta Bratislavy do záujmových voľnočasových aktivít prostredníctvom recyklácie a opätovného využitia odpadových textilných materiálov. Ďakujeme!

Čoskoro prinášame viac informácií a fotiek o tomto projekte.

Viac aj tu: https://cpf.sk/nadacia-henkel-slovensko-podporila-seniorov-uz-po-4-krat/

Categories: Blog