Naše činnosti

Pomáhame tam, kde je to potrebné: adresne a konkrétne. Ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Ak aj Vy poznáte vo svojom okolí niekoho, kto potrebuje pomoc, kontaktujte nás.

MATERIÁLNA POMOC

Konkrétne potreby pre konkrétnych ľudí. Napríklad: práčka, dvojplatnička, rýchlovarná kanvica pre mamičku samoživiteľku s dvomi deťmi, ...drogéria pre pána na dialýze, ...písací stôl pre študenta, ...matrac pre imobilného dôchodcu, Aktuálne výzvy nájdete v časti "Aktuálne hľadáme" alebo sledujte náš facebook a nástenky.

POTRAVINOVÁ POMOC

V spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska a na základe povolenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR prevádzkujeme Výdajňu potravinovej pomoci. Raz týždenne naši dobrovoľníci vozia potraviny z predajní obchodných reťazcov do nášho skladu. Tam potraviny prerozdelia do balíkov a pripravia na vyzdvihnutie konkrétnym príjemcom (na základe predchádzajúcej dohody). V rámci poskytovania potravinovej pomoci núdznym spolupracujeme s týmito obchodnými reťazcami: Tesco, Kaufland, Moj Kraj Ružinov, Billa, Terno. Yeme.

Харчова допомога, Potravinová pomoc

Кількість пакетів обмежена, тому кожен претендент на продовольчу допомогу повинен заздалегідь зв’язатися з OZ Samaria (електронна пошта: samaria.bratislava@gmail.com для Братислави, samaria.centrum@gmail.com для Glohovec). Зареєстрований таким чином заявник/одержувач продовольчої допомоги може бути включений до списку отримувачів продовольчої допомоги.

ZBER VRCHNÁKOV

Pokračujeme v zbere plastových vrchnáčikov z PET fliaš a plechoviek. Ešte stále je v obehu veľa plastových fliaš, a teda aj vrchnákov, ktoré nespadajú do novozavedeného zálohovacieho systému plastových fliaš a plechoviek. Chceme tým prispieť k ochrane životného prostredia a súčasne zvýšiť podiel recyklácie surovín. Predpokladané ukončenie projektu je v r. 2024.

Šitie upcyklovaných vecičiek

Z nadbytočných textílií, ktoré máme od darcov materiálnej pomoci, vymýšľame a šijeme rôzne upcyklované výrobky. Napr. vrecúška na potraviny, tašky, batohy, záložky do kníh, koberčeky, vianočné a veľkonočné ozdoby a pod.. Výrobky prezentujeme na charitatívnych bazároch alebo ich darujeme našim spolupracovníkom ako vďaku za ich prácu. Kúpou našich výrobkov prispievate na prevádzku našej organizácie a pomáhate tým, ktorí to najviac potrebujú.

Komunitné centrum v Hlohovci

V Hlohovci poskytujeme sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie. Vykonávame opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Zabezpečujeme sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia, preventívne aktivity, záujmové činnosti.

Chceš sa k nám pridať? :)

Darujte

na č. účtu: IBAN SK94 7500 0000 0040 1321 2916, vedeného v ČSOBSK Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať
Podporím jedno dieťa formou príspevku na kurz

Podporím jedno dieťa formou príspevku na kurz

Napr. 5€ mesačne

Darujte hodnotu jedného obeda! Nastavte si vo svojom online bankingu pravidelný "trvalý príkaz" alebo nám posielajte mesačne napr. sumu 5€.

Prispejem na prevádzku výdaja potravinovej pomoci

Prispejem na prevádzku výdaja potravinovej pomoci

napr. 10 € jednorázovo

Darujte hodnotu jedného lístka do kina! Alebo si vyberte inú sumu podľa vlastného uváženia.

2% z dane

2% z dane

z vášho ročného zúčtovania, daňového priznania

Každý rok máte možnosť podporiť organizáciu, ktorej darujete 2% z vašich daní. Prosíme, myslite na nás. Tlačivo nájdete v sekcii Pridaj sa k nám.

Blog

Memoriál Bystríka Tupého

OZ SAMARIA usporiadalo dňa 10.10.2022 Memoriál Bystríka TupéhoŠachový turnaj pre detiĎakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili Projekt Šach pre všetkých sa realizuje zo zdrojov Participatívneho rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja. Pozrite si fotky na našom facebooku: https://www.facebook.com/samaria.sk/photos/pcb.2416344888506930/2416343411840411/

Október je aj mesiacom úcty k starším

11.10.2022 sa uskutočnilo v Komunitnom centre posedenie seniorov pri príležitosti oslavy Októbra – Mesiaca úcty k starším. Okrem hudobného vystúpenia a pohostenia bolo pre účastníkov pripravené aj prekvapenie vo forme balíčka s vitamínmi a pozdravu, ktorý Read more…