11.10.2022 sa uskutočnilo v Komunitnom centre posedenie seniorov pri príležitosti oslavy Októbra – Mesiaca úcty k starším. Okrem hudobného vystúpenia a pohostenia bolo pre účastníkov pripravené aj prekvapenie vo forme balíčka s vitamínmi a pozdravu, ktorý vyrobili deti v komunitnom centre na poobedných aktivitách.
Úcta k starším ľuďom by mala byť  prirodzenou súčasťou nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná. Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti a zručnosti, ktoré s láskou odovzdávajú mladším.
Za celé OZ SAMARIA prajeme všetkým seniorom veľa zdravia,lásky a elánu do života. Ste pre našu organizáciu nenahraditeľní!

Categories: Blog