Zúčastnili sme sa šiesteho ročníka podujatia Srdce na dlani v Bratislave, ktoré oceňuje výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. Ako dobrovoľníci sa často nepozeráme na seba, na naše potreby, ale máme na očiach potreby spoločnosti, núdznych, prírody, alebo celkovo pomoc niekomu alebo niečomu. Mnohí z nás to nerobia preto, lebo chcú byť zviditeľnení: pomoc nepotrebuje mať tvár a ani neočakáva vďaku. Nezištnosť ju charakterizuje.

Je však pekné, keď sa o Vašej pomoci dozvedia aj iní, že si vás všimnú a možno sa kvôli tomu aj pridajú k vám, alebo niekoho inšpirujete na dobrý skutok. Naše občianske združenie sa 10.3.2022 zúčastnilo na odovzdávaní cien a boli sme veľmi radi, že po dlhej dobe izolácie, sme sa mohli vybrať na podujatie s dobrými ľuďmi.

Nominovaní boli aj naši dobrovoľníci Agátka Galková v kategórii koordinátorka dobrovoľníkov v Bratislavskom samosprávnom kraji, Martin Cesnak v kategórii dobrovoľník pomáhajúci v Bratislavskom samosprávnom kraji a aj naše Občianske združenie Samaria v kategórii Dobrovoľnícky projekt roka v Bratislavskom samosprávnom kraji. Z podujatia sme si odniesli cenu za projekt roka 2022. Ďakujeme!

5.4.2022 sa v Bratislave konalo celoslovenské oceňovanie “Dobrovoľník roka 2021 – Srdce na dlani”. Po výhre vrámci Bratislavského Samosprávneho Kraja v kategórii Dobrovoľnícky projekt alebo program sme postúpili do úzkeho výberu nominácii na celoslovenskej úrovni, čo je pre nás, ako organizáciu s regionálnou pôsobnosťou, obrovský úspech.

Veľmi nás teší, že jedinečnosť nášho systému poskytovania materiálnej pomoci núdznym bola ocenená na podujatí takéhoto rozsahu. Utvrdzuje nás to v presvedčení, že princípy našej práce sú správne, efektívne a zmysluplné. Súčasťou oceňovania bola aj návšteva u pani prezidentky Zuzany Čaputovej.

Toto ocenenie patrí všetkým vám, ktorí nám pomáhate realizovať naše vízie. Ďakujeme, že ste s nami.

Categories: Blog