OZ SAMARIA získalo 3.miesto v súťaži Ekočin roka 2021, ktorú každoročne vyhlasuje Trnavský samosprávny kraj. Veľmi si vážime toto ocenenie. Najväčšie poďakovanie patrí našej dobrovoľníčke Magduške, ktorá túto aktivitu v hlohoveckej Samarii vedie. Pripomeňme si za čo sme 3. miesto získali.

Ako isto viete v našom komunitnom centre SAMARIA na Podzámskej ulici v Hlohovci prebieha klub šikovných ručičiek, ktorého členky sa zameriavajú na upcyklovanie odpadových materiálov. Upcyklovanie je spôsob kreatívneho znova využitia vecí, pre ktoré by sme už ďalšie využitie nenašli a skončili by ako odpad. Je to proces transformovania odpadových materiálov, nechcených vecí či vedľajších produktov do nových materiálov a produktov lepšej kvality a environmentálej hodnoty. Na rozdiel od recyklácie, ktorá by sa dala nazvať aj downcykláciou, teda ide o spracovanie produktov pre opätovné využitie avšak horšej kvality. Teda dôležitou súčasťou upcyklácie je práve to, že použitým materiálom pridávame na kvalite a hodnote. 

Cieľom projektu je prepojenie znižovania environmentálnej záťaže, sociálnej inklúzie klientov komunitného centra a sebarealizácie dobrovoľníkov OZ SAMARIA. 

V priebehu roka 2021 naše dobrovoľníčky a klientky vytvorili stovky predmetov z odpadových materiálov :

1. darčekové tašky z vyradených vzoriek tapiet- v počte 150 ks (ako šnúrky použité šnúrky z topánok, rôzne šnúrky z rôznych odevov) 

2. vrecká na potraviny z vyradených hotelových obrusov – v počte 100ks 

3. košíčky do domácnosti – v počte 20 ks (zo starých rifiel, košieľ, atď)

 4. nákupné tašky z vyradených starých závesov a zvyškových čalúnnických látok – 70 ks 

5. kuchynské zástery – 15 ks (zo starých pánskych košieľ) 

6. kuchynské chňapky – 15ks (využité rôzne odstrižky) 

7. prestieranie na stôl – 40 ks (využité odstrižky, staré závesy, staré obrusy…)

 8. návleky na topánky -20 párov (z vyradených závesov) Táto aktivita bola pod vedením dobrovoľníčky Magdalény Vidovej – invalidnej dôchodkyne, ktorá svojou neúnavnou prácou zachránila pred vyhodením na skládku desiatky kilogramov tkanín. Vrecká na potraviny boli ručne vyšívané, zapojené boli osoby so zdravotným znevýhodnením, seniorky ale i dievčatá v teenegerskom veku. 

Categories: Blog