Trvalo nám 4 roky, kým sme vyzbierali vyše 4 tony vrchnáčikov. Do zberu sa zapojilo viac než 500 ľudí na 39-tich zberných miestach v Bratislave a v Hlohovci.

Asi nikto z tých, ktorí sa aktívne zapojili do zberu vrchnáčikov z PETfliaš, si pri otváraní minerálky alebo iného nápoja nepomyslel na nosorožce či iné majestátne zvieratá afrického kontinentu. Aj tie však, rovnako ako celá príroda, potrebujú našu pozornosť a ochranu. Preto nás veľmi teší doterajšia bilancia nášho spoločného úsilia. Svedčí o uvedomelosti a neľahostajnosti voči nášmu okoliu. O tom, že nám spoločne záleží na prírode, jej zdrojoch a na ďalšom osude odpadu, ktorý produkujeme.


Základné informácie o projekte Zberu vrchnáčikov z PETfliaš

Projekt je jedinečným spojením sociálnych a ekologických aktivít. Každý deň vyprodukujeme milióny vrchnáčikov, ktoré sú nevyužité, a tým prispievajú k ekologickej záťaži našej planéty. Pritom sú vyrobené z kvalitného materiálu, ktorý je ideálny na recykláciu (surovinu možno zrecyklovať na 99%).  Aj takou drobnou činnosťou ako je zber vrchnáčikov, môže každý z nás prispieť k zníženiu znečistenia našej Zeme.

Projekt zberu PET vrchnáčikov sme rozbehli v marci 2019. Koordinátorkou projektu je Zuzka Novodvorská.

Prvými zbernými miestami boli štyri predajne obchodného reťazca Terno v Petržalke, predajňa v Rači a centrála Terno. Postupne k nim pribúdali a stále pribúdajú ďalšie miesta – napríklad dve pobočky Slovenskej pošty v Petržalke, základné a materské školy, firmy, úrady, lekárske ambulancie, Petržalská tržnica, ale aj bytové domy. K Bratislave sa neskôr pridal aj Hlohovec (sídlo OZ Samaria). Vrchnáčiky sa zbierajú do zberných nádob označených logom OZ Samaria a príslušným QR kódom.

Keď sú nádoby naplnené, jednotlivé zberné miesta nás kontaktujú telefonicky alebo mailom a my prostredníctvom našich dobrovoľníkov zrealizujeme výmenu plných nádob za prázdne. Nenahraditeľným dobrovoľníkom a človekom na pravom mieste je Damián, ktorý zváža prevažnú väčšinu naplnených nádob do skladu OZ Samaria a po vyzbieraní dostatočného množstva vrchnákov ich naloží a odvezie na predaj do recyklačnej firmy. Tam z vrchnáčikov vyrobia plastový granulát vhodný na výrobu rozličných druhov spotrebného tovaru.

Zber PET vrchnáčikov stále pokračuje, hoci od januára 2022 sa už predávajú zálohované PET fľaše. V obehu je však stále množstvo nezálohovaných PET fliaš a zároveň platí, že až do roku 2024 nie je povinnosť odovzdávať zálohované PET fľaše s vrchnáčikmi.

Výnos z vyzbieraných PET vrchnáčikov sa použije na rozširovanie logistického systému hmotnej pomoci sieťou dobrovoľníkov OZ Samaria v dlhodobom projekte Pomoci ľuďom v hmotnej núdzi.

Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zapájajú do zberu vrchnáčikov, a tým nám pomáhajú pomáhať. Už teraz sa tešíme na prírastok na váhe nášho nosorožca.

Budeme Vás informovať!


 Malá enviro-vsuvka:

Osud nosorožcov je rovnako smutný ako osud mnohých ďalších chránených zvierat na pokraji vyhynutia a zodpovedá ľudskému egoizmu a nesmiernej hlúposti. Tá v kombinácii s obrovskou chudobou ľudí v Afrike spôsobila ich systematické vyvražďovanie. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia stúpol dopyt po rohovine nosorožcov, z ktorej sa na Blízkom východe vyrábajú rukoväte na dýky a v čínskej medicíne je rohovina nosorožcov cenená kvôli údajným liečivým účinkom. Rapídny pokles populácie nosorožcov sa podarilo zastaviť až v roku 1996, ale ich počet je v súčasnosti kriticky nízky. Pre ilustráciu, nosorožcov bielych je len o málo menej než obyvateľov Hlohovca (asi 18 000). 

Viac info o nosorožcoch: https://rhinos.org/our-work/the-crisis/

Categories: Blog