Zuzka a Miloš. Ako manželia pôsobíme v DC Samaria už od jeho začiatkov.
Miloš je koordinátorom počítačového kurzu pre seniorov a Zuzanka je koordinátorka krúžku šikovných rúk.

Categories: My dobrovoľníci