Posledné okienko nášho adventného kalendára patrí dobrovoľníctvu. To, čo pre nás v Samarii znamená, krásne zhrnula jedna z dobrovoľníčok. Želáme Vám krásny Štedrý deň, plný lásky, pohody a pokoja v kruhu najbližších.

“Pohnútky, ktoré vedú človeka k dobrovoľníctvu môžu byť rôzne. V drvivej väčšine je to o hľadaní zmyslu, potrebe byť užitočný a o túžbe pomáhať iným. Práve tieto dôvody majú čarovnú schopnosť spájať ľudí rôzneho veku, presvedčenia, vzdelania a zamerania. Z tejto pestrej zmesi charakterov a schopností vzniká postupne živý organizmus, ktorý dokáže veľké veci. Alebo veľa malých vecí. Pomôcť človeku v čase, keď to najviac potrebuje. Spôsobom, ktorý je preňho dôležitý a jedinečný. Pritom rešpektovať jeho zraniteľnosť a ľudskú dôstojnosť.
To všetko sú veci, ktoré v Samarii zažívam neustále. Ako každé spoločenstvo, aj my riešime rôzne problémy, sme konfrontovaní s ťažšími aj príjemnejšími situáciami. S našimi klientami prežívame rôzne životné osudy. Častokrát sú pre mňa motiváciou a posilou. Do života aj ďalšej dobrovoľníckej práce
.”
(dobrovoľníčka Martinka)

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.