V spolupráci s a.s. Bekaert sme realizovali v dňoch 2. a 3. decembra 2014 zbierku pánskej zimnej a pracovnej obuvi.

Darcovia – zamestnanci Bekaertu mohli obuv odovzdať do pristavenej dodávky pred vchodom do objektu spoločnosti.

Topánky

Vyjadrujeme poďakovanie všetkým zamestnancom Bekaertu, ktorí sa tejto zbierky zúčastnili a nám obuv priniesli, pretože vďaka ním môžeme pomôcť ľuďom v hmotnej núdzi.

Poďakovanie patrí aj spoločnosti Bekaert, ktorá nám túto možnosť zbierky umožnila.

Ďakujeme!