Projekt Dobrý skutok na kolesách

…išlo o zbierku rodičov a škôlkarov z Cirkevnej škôlky Panny Márie Pomocnice v Hlohovci v rámci projektu Dobrý skutok na kolesách, ktorý finančne podporila Nadácia Volkswagen Slovakia.

Samaritáni prevzali výťažok zbierky, aby ním mohli podporiť deti a rodinky zo znevýhodneného sociálneho prostredia.

So zástupcami zbierky rodinkou Marinčákových sme nadviazali družný rozhovor a nadviazali sme na predchádzajúce aktivity zo strany rodičov aj detí z CŠ Panny Márie v Hlohovci.

Všetkým za podporu ďakujeme a tešíme sa, že nám pomáhate pomáhať.