Samaria v Tatrách

Dobrovoľníci – Samaritáni sú ochotní a pripravení slúžiť ľuďom v núdzi vždy, keď to je potrebné. Dávajú svoj čas, energiu, silu, ochotu, námahu…pre dobro iným. Ale sú aj dobrí priatelia, kamaráti a radi trávia svoj čas aj medzi sebou navzájom. Radi sa stretávajú, učia, motivujú, stretávajú.

Samaria v Tatrách

Aj výlet do Vysokých Tatier mal tento cieľ. Prehlbovali sme vzájomné vzťahy a porozumenie. Upevňovali kamarátstvo a vytvárali nové. Tatranská kotlina nás privítala snehovou nádieľkou a pekným prostredím, čo sme si spoločne užili.

Ďakujeme.