Opäť nám nežne zaklopali na dvere najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Viac si uvedomujeme silu priateľstva, úcty, obetavosti a ľudskej spolupatričnosti. Svojimi činmi a postojmi vyjadrujeme svoj úprimný vzťah k životu – k ľuďom.

Zmiešaný chrámový zbor pri Františkánskom kostole v Hlohovci pod vedením Michala Vavra
usporiadal dňa 26. decembra 2016 Vianočný benefičný koncert, ktorý sa uskutočnil v kostole Františkánskeho kláštora o 16.00hod.

Lavice kostola sa rýchlo zapĺňali, chvíľa napätia a koncert mohol začať znieť. Úvodným slovom sa prihovorila Dagmar Banáková, ktorá  privítala vzácnych hostí, účinkujúcich a všetkých prítomných.
Svojou virtuozitou potešili prítomných Gabriela Drgoňová hrou na klavír a Katarína Lukšicová hrou na flautu.

Milým hosťom bola rodáčka z Hlohovca pani Mária Lederleitnerová-Kováčová, členka opernej scény SND v Bratislave, ktorá svojim spevom umocnila slávnostnú atmosféru koncertu.
Príjemným osviežením bolo i umelecké slovo, ktoré zaznelo v podaní: B. Brestovanský, J. Dzurech, E. Luhová a K. Súkupová.

Zazneli skladby velikánov vážnej hudby, vianočné melódie a koledy. Srdce pookrialo všetkým generáciám nachádzajúcich sa v kostole. Vianočná atmosféra koncertu vykúzlila úsmev na tvárach prítomných divákov , ktorý je najkrajším prejavom šťastných a spokojných ľudí.

Pieseň Tichá noc zaznela na záver v podaní všetkých prítomných.

Vyzbierané prostriedky z dobrovoľného vstupného, boli venované OZ SAMARIA na podporu ľuďom v núdzi. Pomoc ľuďom v núdzi realizuje OZ SAMARIA vďaka osobnému nasadeniu a finančnej pomoci dobrovoľníkov.

Benefičný koncert sa mohol uskutočniť aj vďaka podpore našich sponzorov: PSA Group, bratia františkáni, mesto Hlohovec a ďalším, ktorým touto cesto srdečne ďakujeme. Úprimné poďakovanie patrí pani Márii Vozárovej, iniciátorke , scenáristke a režisérke Vianočného benefičného koncertu. Rovnako tiež všetkým tým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na jeho realizácii .