Vo františkánskom kostole sv. Jakuba v Trnave prebiehali v dňoch 12.júna – 13. júna 2017 Dni svätého Antona. Svätý Anton počas svojho života vyzýval ľudí, aby premýšľali o pravom bohatstve- o bohatstve srdca, ktoré vedie k dobru a milosrdenstvu. Týmto odkazom  sme chceli osloviť v spolupráci s bratmi františkánmi  všetkých, ktorí sa zúčastnili slávnosti sviatku tohoto veľkého svätca a zakúpením bochníka sv. Antona mohli  ľubovoľným príspevkom prispieť na pomoc ľuďom v hmotnej núdzi. Ukázalo sa, že medzi nami žije veľký počet ľudí citlivých na potreby núdznych.

Finančný výťažok bol  venovaný na podporu činnosti OZ Samaria, ktoré pomáha ľuďom v núdzi.

Ďakujeme!