V sobotu 12. augusta 2017 ochotníci Divadelnej spoločnosti dobrých kamarátov z OZ Samaria z Hlohovca prezentovali v Čičmanoch na celoslovenskom stretnutí laických dominikánov časť z pripravovaného benefičného predstavenia o Kataríne Sienskej.

Predstavenie sa plánuje hrať v rôznych mestách na Slovensku s cieľom podporiť prostredníctvom OZ Samaria ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi.