Sv. Mikuláš priniesol do Samarie našim”samaritánskym” deťom veľa balíčkov plných sladkostí a ovocia.
Do rodín pre rodičov potrebné veci ako oblečenie, hygienické potreby a nové oblečenie. Všetko za podpory našich sponzorov, ktorým srdečne aj za deti ďakujeme.
Pre deti bol pripravený kultúrny program, v ktorom vystúpil aj náš Kiko Toráč a deti so svojimi básničkami. Aj keď Mikuláš odišiel, deťom sa nechcelo a pri malom pohostení pokračovali zábave ďalej.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí túto akciu pripravili. Vďaka nim prišla radosť do detských sŕdc a úsmevy do detských tváričiek.