Včera sme sa zúčastnili slávnostného vyhlásenia výsledkov EKOLOGICKÝ ČIN roka 2020 v Západoslovenskom múzeu v Trnave. TTSK vyhodnotil najlepšie aktivity na ochranu a tvorbu životného prostredia za uplynulý rok.
Spomedzi 19 prihlásených ocenili 5 škôl a 4 občianske a dobrovoľné združenia. OZ SAMARIA sa zapojilo s projektom Zbieranie PET vrchnáčikov – spojenie pomoci, ekológie a dobrovoľníctva. Síce sme neboli ocenení, no vážime si poďakovanie TTSK za naše aktivity. Tešíme sa, že v našom kraji sa ochrane životného prostredia venuje toľko organizácií.