Narodenie postihnutého dieťaťa predstavuje psychické vypätie i veľkú fyzickú záťaž nielen pre rodičov, ale aj blízkych rodinných príslušníkov determinujúcich rodinné fungovanie. Stresová situácia spojená s oznámením diagnózy dieťaťa je nemenný fakt bez ohľadu na to, či už ide o dieťa, ktoré trpí mentálnym, fyzickým, sluchovým alebo zrakovým postihnutím. Pre pozitívnu akceptáciu zdravotného postihnutia v rodine je dôležité vytvárať podnecujúce podmienky, ktoré umožňujú rodičom vysporiadať sa s novou životnou situáciou ako aj mať dostatočnú opornú sieť skladajúcu sa z rodiny, vonkajšieho prostredia a inštitúcií. OZ Samaria má za cieľ v Komunitnom centre Samaria uskutočňovať podporné stretnutia rodičov detí, ktoré trpia mentálnym, fyzickým, sluchovým alebo zrakovým postihnutím, počas ktorých by si vymieňali skúsenosti, vedomosti a poznatky. Boli by si navzájom oporou. V komunitnej záhrade by načerpali spoločne pozitívnu energiu. Členovia združenia a dobrovoľníci pripravia stretnutia v komunitnej záhrade , pripravia občerstvenie tak, aby si účastníci mohli na chvíľu oddýchnuť a načerpali tak silu. Pozývame i širokú verejnosť k účasti na projekte s cieľom poznať, prijať a akceptovať rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom. Povedzme rodičom inak obdarených detí, že “NIE STE SAMI!” sme tu s vami!