Materiálna pomoc je jednou zo základných činností, ktoré OZ Samaria realizuje. Na to, aby pomoc fungovala efektívne, vytvorili sme v Samarii tzv. Logistický systém pomoci. Logistický systém materiálnej pomoci je organizovaný formou siete dobrovoľníkov a dvoch skladov materiálnej pomoci v Hlohovci a v Bratislave.


Ako Logistický system materiálnej pomoci funguje?

 • Príhovorca: celý systém začína človekom „Príhovorcom“, ktorý pozná jednotlivca alebo rodinu  núdzi (ďalej „príjemca pomoci“) a osloví nás, mailom, telefonicky, osobne, s požiadavkou o pomoc. Spoločne si prejdeme v akej situácii sa príjemca nachádza a čo momentálne najviac potrebuje. Zadefinuje sa zoznam potrieb: napr. posteľ, práčka, skriňa, kočík a pod.
 • Vylásenie výzvy: po identifikovaní konkrétnych potrieb príjemcu, nasleduje vyhlásenie výzvy a jej zozdieľanie medzi širšiu verejnosť. Aktuálne výzvy zdieľame na našej web stránke, facebooku ako aj na verejných nástenkách na viacerých miestach v Bratislave a Hlohovci a okolí.
 • Darca: následne nás mailom, telefonicky, osobne osloví darca, ktorý je ochotný materiálne pomôcť a teda darovať tú konkrétnu, aktuálne hľadanú vec.
 • Sklad materiálnej pomoci: darca dovezie dohodnuté veci do skladu materiálnej pomoci buď v Bratislave alebo v Hlohovci. Nakoľko sme dobrovoľnícka, nezisková organizácia, od darcov vždy požadujeme, aby zabezpečili doručenie darovaných veci až do skladu materiálnej pomoci.
 • Doručenie núdznym klientom: posledným krokom je doručenie materiálnej pomoci. Dobrovoľníci, alebo ako ich my voláme chlapci z rýchlej roty, po úplnom alebo čiastočnom skompletizovaní pomoci podľa požiadaviek príhovorcu, dovezú materiálnu pomoc príjemcom pomoci – rodinám a jednotlivcom v núdzi.


Kto je naša cieľová skupina?

 • Rodiny a jednotlivci v hmotnej núdzi alebo akútnej kríze
 • Sociálne znevýhodnení a vylúčení občania
 • Chorí alebo zdravotne postihnutí ľudia
 • Jednorodičia
 • Mládež a seniori

Na akých princípoch Logistický systém stojí?

 • je adresný, pretože vždy našu pomoc distribuujeme priamo rodinám a jednotlivcom, ktoré sú nám na základe informácií od príhovorcu známe
 • je konkrétny, pretože poskytuje pomoc podľa presných požiadaviek, ktoré identifikuje príhovorca, ktorý pozná situáciu príjemcu pomoci
 • to nám zároveň umožňuje, aby bol účinný, nakoľko pomáhame konkrétnym ľudom s ich konkrétnymi problémami v aktuálnej životnej situácií núdze

Sklady materiálnej pomoci:

 • V Bratislave na Nevädzovej 4, garáže Spoločenského domu Trávniky.
 • V Hlohovci oproti železnicnej stanici na ulici Železničná 2.

Ak chcete materiálne pomôcť alebo poznáte niekoho v núdzi, prosím kontaktujte nás:


Aktuálne výzvy zverejňujeme na našej web stránke, facebooku a fyzických nástenkách.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!