Prázdninové obdobie sme v Komunitnom centre SAMARIA v Hlohovci využili na vzdelávanie a osvetu detí. Témou bola Šikana a kyberšikana.

S deťmi sme rozoberali pojmy šikanovanie a kyberšikanovanie, kto sa môže stať ich obeťou, prečo sa šikanovaní svojmu okoliu nezdôverujú a kde môžu obete vyhľadať pomoc. Deti sa tiež zdôverili so svojimi skúsenosťami so šikanou.