Na pár dní sa Samaria ocitla v sídle Európskeho Parlamentu v Bruseli. Na pozvanie slovenskej poslankyne Europarlamentu Miriam Lexmann sme strávili takmer tri dni v hlavnom meste Belgicka. Cieľom návštevy bola podpora našej charitatívnej činnosti prostredníctvom Pub quizu. Vďaka finančným prostriedkom, ktoré sa na tejto akcii vyzbierali, môžeme pomôcť mnohým núdznym.

Pozrite si prezentáciu, ktorú sme pripravili pre Slovákov žijúcich v Bruseli:

Po prezentácii nasledoval kvíz, vedeli by ste správne odpovede?

Kde pôsobí OZ Samaria (v ktorých mestách)?
a) Trenčín, Bratislava b) Hlohovec, Bratislava c) Iľava, Bratislava

Koľko ľudí priemerne obslúži OZ Samaria ročne materiálnou pomocou?
a.) 150 b.) 200 c.) 250

Aké zvieratá ste videli v prezentácii?

a) slon, nosorožec b) mravec, tuleň c) nosorožec, tuniak

Akej farby mali tričko 4 dobrovoľníci (stáli pred dodávkou) na úvodnej fotke?
a.) Červené b.) Zelené c.) Svetlo hnedé

Aký predmet si pamätáš z prezentácie, ktorý sme hľadali nášmu núdznemu klientovi vrámci
materiálnej pomoci?
a.) Poschodovú posteľ b.) Chladničku c.) Detský kočík

Koľko z nás je na fotke kde sme prebrali ocenenie Srdce na dlani v roku 2022, za projekt
Materiálna pomoc?

a.) 8 b.) 6 c.) 9

Potravinová pomoc: čo ste nemohli vidieť na fotke znázornené?
a.) cibuľu b.) vianočku c.) kečup

Ako veľmi sme vykŕmili nášho nosorožca za 4 roky? Koľko teraz váži? (je to váha Pet
vrchnáćikov pozbieraných za celé obdobie)

a.) 2623 kg b.) 2634 kg c.) 2652 kg

V komunitnom centre hrávame šachy. Koľko detí je vidno na fotke v prezentácii?
A.) 5 B.) 4 C.) 6

Koľko dobrovoľníkov sa aktívne zapája do činností OZ Samaria?
a.) 56 b.) 45 C.) 65

:-)

Návštevu sme využili aj na návštevu parlamentu, múzeí a popri tom sme ochutnávali úžasné dobroty, ktoré Brusel ponúka.

Veľká vďaka za pozvanie, starostlivosť a podporu.

Categories: Blog