VÝDAJŇA POTRAVÍN informácie pre obyvateľov Ukrajiny: OZ Samaria prevádzkuje výdajňu potravín. Príjemcovia potravinovej pomoci dostávajú pripravené potraviny vo forme balíčkov.

Potravinová pomoc sa poskytuje iba odídencom so štatútom Dočasného útočiska, alebo žiadateľa o azyl. Potravinová pomoc môže mať charakter jednorazovej alebo dlhodobejšej podpory.

Počet balíčkov je limitovaný, preto každý žiadateľ o príjem potravinovej pomoci musí vopred kontaktovať OZ Samaria  (email: samaria.bratislava@gmail.com pre Bratislavu, samaria.centrum@gmail.com pre Hlohovec). Takýmto spôsobom registrovaný žiadateľ/poberateľ potravinovej pomoci môže byť následne  zaradený do zoznamu príjemcov potravinovej pomoci.

Registrovanému žiadateľovi, bude oznámený deň a čas a miesto, kde si potravinový balíček môže prevziať.

Výdaj potravinovej pomoci pre registrovaných poberateľov potravinových balíčkov v OZ SAMARIA v Bratislave je na adrese Nevädzova 4, v piatok od 16.00hod do 17.00hod.

РОЗПОДІЛ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ: інформація для населення України:

ОЗ Самарія починає Розподіл харчових продуктів.

Отримувачі продовольчої допомоги можуть отримати готові продукти харчування у вигляді пакетів. Продовольча допомога надається лише тимчасовим біженцям або особам, які шукають притулку.

Продовольча допомога може мати форму одноразової або довгострокової підтримки Кількість пакетів обмежена, тому кожен претендент на продовольчу допомогу повинен заздалегідь зв’язатися з OZ Samaria (електронна пошта: samaria.bratislava@gmail.com для Братислави, samaria.centrum@gmail.com для Hlohovec).

Після цього зареєстрований заявник/одержувач продовольчої допомоги може бути включений до списку отримувачів продовольчої допомоги. Зареєстрований заявник буде повідомлений про дату, час і місце, де він/вона може забрати харчовий пакет.

Звернення за продовольчою допомогою для зареєстрованих одержувачів продовольчих пакетів в ОЗ «САМАРІЯ» в Братиславі – за адресою Невадзова, 4, у п’ятницю з 16:00 до 17:00.

Categories: Blog