Využite šancu na dobrý skutok. 2 percentá z dane predstavujú časť peňazí, ktoré ste počas roka odviedli štátu. Je teraz na vás, či necháte štát rozhodnúť o tom, na čo sa využijú alebo zoberiete rozhodnutie do vlastných rúk. Bola by škoda nevyužiť takúto príležitosť.

Ak ste sa rozhodli darovať vaše 2% práve Občianskemu združeniu Samaria, ubezpečujeme vás, že budú použité na dobrú vec: pomoc rodinám a jednotlivcom v hmotnej núdzi. Cieľovou skupinou OZ Samaria sú aj jednorodičia, mladí dospelí, sociálne znevýhodnení a vylúčení občania, chorí alebo zdravotne postihnutí ľudia.

V Samarii poskytujeme konkrétnu, adresnú a teda aj účinnú pomoc. Pomáhame konkrétnym ľuďom s konkrétnymi problémami. Pomoc realizujeme výhradne nefinančne. To však neznamená, že finančné prostriedky Samaria nepotrebuje. Práve naopak, pokrývajú jej prevádzkové náklady. Logistický systém pomoci, ktorý je hlavným pilierom činností v OZ Samaria pozostáva zo siete dobrovoľníkov, skladov solidarity a samotnej logistiky potrieb.

V roku 2022 Samaria zrealizovala niekoľko úspešných projektov. Veľa z nich pokračuje aj dnes. Všetky na báze dobrovoľníctva.

 • Materiálna pomoc: vďaka štedrým darcom sme v Samarii pomohli desiatkam rodín a jednotlivcom v neľahkej životnej situácii zabezpečiť materiálnu pomoc podľa ich konkrétnych potrieb.
 • Potravinová pomoc: v priemere sme týždenne pripravili a rozdali až 100 balíčkov potravinovej pomoci.
 • Komunitné centrum v Hlohovci: pravidelnými aktivitami akými sú napríklad doučovanie detí zo sociálne slabších rodín, počítačový kurz pre seniorov, klub šikovných rúk, muzikoterapia pre inak obdarené deti, práce v komunitnej záhrade, klub mamičiek a rôzne workshopy vytvárame priestor na zmysluplné trávenie času všetkých vekových skupín. Klienti majú možnosť nadviazať nové medziľudské vzťahy, zdokonaliť si zručnosti a pracovné návyky a v neposlednom rade rozvíjať vzájomnú spoluprácu a toleranciu. 

Ako darovať 2% ak ste fyzická osoba?

Radi by sme vám proces darovania 2 percent z daní čo najviac uľahčili, a preto sme sa rozhodli spísať základné informácie, ktoré je dobré vedieť:

V prípade, že ste v roku 2023 vykonávali dobrovoľnícku činnosť v rozsahu viac ako 40 hodín, máte nárok darovať 3% z dane. Potrebovať k tomu budete potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícku činnosť vykonávali.

Ak ste zamestnávateľa požiadali o ročné zúčtovanie a zároveň ste zaškrtli možnosť darovať 2% z dane, od mzdového oddelenia dostanete Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len Potvrdenie). Zamestnávateľ je povinný vám ho vystaviť najneskôr do 15. apríla.

Ďalším krokom je vyplnenie Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (ďalej len Vyhlásenie).

 1. Do políčok 1-11 vyplňte vaše osobné údaje
 2. Políčka 12-14 sa týkajú informácií o daniach. Konkrétny príklad je uvedený na obrázku nižšie:
  • Zaplatená daň: do tohto políčka vpíšte sumu, ktorú máte uvedenú v Potvrdení v kolónke 24.
  • 2% resp. 3% zo zaplatenej dane: sumu, ktoré vpíšete do tohto políčka si vypočítate nasledovne: 0,02 x zaplatená daň v kolónke 12. V prípade, ak máte nárok na darovanie 3%, zaškrtnite príslušné políčko vo Vyhlásení (nachádza sa napravo od políčka 12) a sumu vypočítajte ako 0,03 x zaplatená daň v kolónke 12.
  • Dátum zaplatenia dane: do tohto políčka vpíšte dátum uvedený v Potvrdení v kolónke 26. Pokiaľ tam dátum nemáte, znamená to, že ste nemali na dani nedoplatok. V takom prípade sa píše dátum 31.03.2024.
 3. Políčka 15 a 16 sú určené pre údaje o prijímateľovi vašich 2% resp. 3% z dane. Konkrétne IČO: 42164729 a Obchodný názov: Občianske združenie Samaria.
 4. V poslednej časti Vyhlásenia máte možnosť súhlasiť s odoslaním vašich údajov prijímateľovi. V praxi to znamená, že daná organizácia bude mať možnosť vidieť zoznam ľudí, ktorí sa jej rozhodli prispieť. Úplne na záver je potrebný už len váš podpis a dátum, kedy ste Vyhlásenie podpísali.

Posledný krok je vložiť Vyhlásenie s hore spomenutými Potvrdeniami do obálky a odniesť ju alebo poslať na daňový úrad podľa miesta vášho trvalého bydliska. A to do 30. apríla 2024.

Ak ste právnická osoba a chceli by ste darovať vaše 1% z dane alebo jeho časť, termín podania je o mesiac kratší,  do 31. marca 2024.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

Vďaka Vám môžu klienti OZ Samaria vykročiť do lepšieho a šťastnejšieho života…

Categories: Blog