V našej spoločnosti niekedy stretávame ľudí, ktorí by potrebovali práve Vašu pomoc. Ak nie ste ľahostajní k potrebám ľudí, ktorí žijú blízko Vás. Ak poznáte potreby týchto núdznych, ale neviete ako na to. Podeľte sa o to s nami a kontaktujte nás!
Občianske združenie SAMARIA podporuje svojou charitatívnou činnosťou ľudí, ktorí sa rozhodli pomáhať.
Prihovorte sa u nás za núdzneho vo Vašom okolí a spolu mu môžeme pomôcť.

Našim hlavným cieľom je adresne, konkrétne a účinne pomáhať a vytvárať priestor na pomoc ľuďom v kríze.

Pretože SAMARIA je vaša charita.

Categories: index