V Samárii som sa stala dobrovoľníčkou v roku 2015.
Moja práca spočíva v sprevádzaní rozvedených ľudí – pri stretnutiach sa im snažím rozhovorom, či radou uľahčiť ich ťažkú životnú situáciu, priniesť pokoj a rozvahu do starosťami naplnených dní. Odmenou sú pre mňa vyrovnaní a stále častejšie usmiati ľudia.

Categories: My dobrovoľníci