Volám sa Katka, som matkou 5 detí. Keďže sú všetky dospelé, hľadala som možnosť zmysluplne využiť svoj voľný čas. Naskytla sa mi príležitosť, pracovať ako dobrovoľníčka v DC Samaria. Zapojila som sa  do projektu ,,Dobré srdce”. Tu môžem prinášať úsmev a radosť do života našim seniorom. Aktívne pomáham i pri práci detí predškolského veku a v Tvorivých dielňach spolu s inými ženami rozvíjame svoju zručnosť a cit pre krásu.

Mám rada túto prácu, ktorá obohacuje i môj život.

Categories: My dobrovoľníci