Nasledujúca myšlienka vo veľkej miere vystihuje moje chápanie aktivít v OZ Samaria.  
“Nikto nie je zbytočný na svete, kto uľahčuje bremeno niekomu inému” Charles Dickens

Categories: My dobrovoľníci