Pre núdznu rodinu v Hlohovci sme hľadali akúkoľvek funkčnú práčku a chladničku.

Ďakujeme darcom z Kľačian a Hlohovca.

Categories: Pomohli sme