Pre potreby mladej matky s dvomi deťmi, ktorí sú v núdznej situácii, sme pre jej 1/2 ročné dieťa hľadali dojčenské mlieko BEBA 2 a plienky.

6 mesačné dieťa
Ďakujeme nesmierne veľkodušným darcom potrieb pre mamičku s dieťatkom!

Categories: Pomohli sme