Pre potreby matky s deťmi sme hľadali detský kočík a ošatenie pre deti.

detský kočík a ošatenie

Ďakujeme darcovi kočíka a tiež aj darcom detského ošatenia.
Teší nás, že sa nám spolu darí pomáhať.

Categories: Pomohli sme