Pre núdznu matku s dvoma synmi v krízovom stave sme hľadali pomoc v podobe:

– práčky
– chladničky
– elektrického sporáka
– skríň
– kachlí na kúrenie – pevné palivo
– vysávača

Matka v núdzi
Viacerým darcom veľká vďaka!

Categories: Pomohli sme