Pre rodinku v núdzi (osamelá pani, ktorá vychováva tri deti) sme hľadali pomoc vo forme poschodovej postele.

Posteľ pre deti
Ďakujeme ústretovým darcom za darovanú poschodovú posteľ!

Categories: Pomohli sme