Pre potreby viacerých núdznych rodín sme hľadali posteľnú bielizeň (plachty, povliečky paplónov a vankúšov).

Ďakujeme darcom :)!

Categories: Pomohli sme