Pre potreby matky s deťmi sme hľadali jednoduché stropné svetidlo ( najlepšie v tvare taniera „UFO“) nakoľko majú v miestnosti veľmi nízko strop

Ďakujeme darcovi!