Pre potreby núdznej osamelej ženy v Trnave sme hľadali chladničku.

Žena v núdzi TT
Ďakujeme v mene obdarovanej. Chladnička jej už slúži!

Categories: Pomohli sme