Pre rodiny v Trnave sme hľadali drevo na kúrenie.

Drevo pre rodiny

Ďakujeme firme PALETA KONTAKT, spol. s r.o. za nezištnú pomoc viacerým núdznym rodinám.