Dňa 23.10.2013 sa nám podarilo odovzdať zariadeniu pre seniorov Harmonia v Hlohovci tri polohovateľné postele, ktoré majú pôvod z charity z Belgicka.
Veríme, že budú seniorom dlho slúžiť a uľahčia tiež prácu ošetrovateľom a opatrovateľom tohto zariadenia.

Polohovateľné postele
Ďakujeme darcom, dobrovoľníkom aj partnerom Samarie.

Categories: Pomohli sme