Vďaka darcom z Horného Trhovišťa sme mohli realizovať druhú časť pomoci v podobe poschodovej postele pre matku so štyrmi deťmi z Bratislavy.
Želáme im, nech im dobre slúži a prajeme veľa šťastia.

Poschodová posteľ
Ďakujeme tiež Nadácií J&T a dobrovoľníkom charity Samaria.

Categories: Pomohli sme