Mladej matke sme odovzdali skrine pre potreby jej rodiny.

Skrine
Ďakujeme darcom a dobrovoľníkom.

Categories: Pomohli sme