Matke s dieťaťom sme dopravili aj stôl so sedením.

Stôl so sedením

Ďakujeme darcom.

Categories: Pomohli sme