V ťažkej životnej situácií sa nám podarilo poskytnúť pomoc aspoň vo forme vyhľadania a dovozu poschodových postelí pre matku so štyrmi krásnymi deťmi.

Matka so 4 deťmi

Matka sa stará o 4 deti. Žije na dávkach v HN a z výživného, od jari sa zúčastňovala aktivačných prác. Momentálne je dlhodobo PN.

Ďakujeme darcom postelí, dobrovoľníkom OZ Samaria za námahu pri preprave nábytku a Nadácii J&T za spoluprácu a podporu.

Categories: Pomohli sme