Včera sme pomohli matke s dvomi deťmi.
Mikrovlnkou, oblečením, hračkami a sociálnym poradenstvom.

Matka s 2 deťmi
Vďaka darcom, dobrovoľníkom a partnerom Samarie.

Categories: Pomohli sme