Samaria opäť v akcii.
Dnes sme odovzdali matke so štyrmi deťmi viacero potrieb k dôstojnému životu.

Matka so 4 deťmi

Pani žije bez manžela a aj napriek neprajnosti osudu sa o svoje deti príkladne stará.

Ďakujeme darcom skrine z Červeníka, darcovi riadu z Trnavy.
Za možnosť zrealizovať pomoc tiež ďakujeme dobrovoľníkom a partnerom systému Samaria.

Categories: Pomohli sme