Dnes bolo pekné počasie, tak sme mohli núdznej rodine zaviesť dve poschodové postele, stôl a štyri stoličky.
Rodina so šiestimi deťmi, žije v malinkom byte. Deti spávali na dvoch posteliach a celá rodina jedávala na skrinke prisunutej k posteliam. Hneď pri návšteve nám ukazovali ako si nábytok usporiadajú a tešia sa z darovaných potrieb.

Rodina so 6 deťmi

Príjem rodiny pozostáva z dávok v hmotnej núdzi a prídavkov na deti. Otec je ťažký diabetik, uznaný za invalidného, ale bez nároku na vyplácanie dôchodku. Matka je epileptička, tiež má požiadané o ID, avšak je možnosť, že tiež jej nevznikne nárok na vyplácanie.

Ďakujeme darcom z Trnavy, Hlohovca a Serede a taktiež partnerom Samarie a dobrovoľníkom.

Categories: Pomohli sme