Na základe príhovoru skvelých ľudí sa nám podarilo zorganizovať pomoc pre päťčlennú rodinu – matka so štyrmi deťmi, štvrté dieťaťko chlapček ma necelý jeden mesiac.
Po identifikácií potrieb sme im obstarali a odovzdali skrine, matrace, paplóny, vankúše a potrebný textil.

Päťčlenna rodina
Ďakujeme všetkým, ktorý sa na pomoci zúčastnili.

Categories: Pomohli sme