Klopte a otvoria vám … dnes (13. 2. 2014) boli pre nás dvere otvorené v Samarii dokorán. A to doslova. Keď sme vstúpili, vrúcne nás privítala Helenka Dzurechová. Deťom priblížila spôsob práce občianskeho združenia, jeho poslanie. Na vlastné oči sme uvideli, ako vedia mnohí bez odmeny pomáhať, chodia s otvorenými očami, vedia počúvať. Veď dnes je to také vzácne. Návšteva v Samarii nebola zbytočná. Cestou nazad sme sa rozhovorili o možnosti vlastnej pomoci. A aj sme dostali nápad. Spoločne na vyučovaní Náboženskej výchovy ho zrealizujeme. Myslím, že po tejto návšteve boli žiaci bohatší o poznanie človeka. Boli hrdí, že vedia, čo je Samaria, čo je charita, lebo pre mnohých je tento pojem neznámy.

Mgr. Dagmar Banáková
vyučujúca Náboženskej výchovy na ZŠ s MŠ Kĺačany